25 Nisan 2018 Çarşamba

BAĞIMSIZLIĞIN KAZANILDIĞI TOPRAKLAR MARATON İLE BULUŞUYOR: GORDİON YARI MARATONU

Bilgilerin tümü https://www.maratongordion.com/ sitesinden alınmıştır;
1. UYGUNLUK
Bireysel olarak Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu'na kaydolarak Katılım Şartlarını kabul ve beyan edersiniz. Bu bağlamda :

1.1 5 Mayıs 2000 ve öncesi doğumlu, yeterli sağlık koşullarına sahip, bay ve bayan koşucular Yarı Maratona katılabilir. 10 Km koşusuna 5 Mayıs 2002 ve öncesi doğumlu, yeterli sağlık koşullarına sahip, bay ve bayan koşucular katılabilir. Organizatör gerekli gördüğü durumlarda, sağlık raporu talep edebilir.

1.2 Katılımcıların ulusal ya da yerel kanunlar nedeniyle, Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu'na katılmalarına izin verilmemesi halinde, organizatör sorumlu olmayacaktır

1.3 Kişi başına tek bir girişe/kayda izin verilir.

1.4 Organizatör, Katılımcının tüm kimlik bilgilerini doğrulama hakkına sahiptir. Kimlik bilgileri hakkında hatalı veriler içeren kayıtlar, uygunsuz kabul edilecektir.

1.5 Organizatör, toplam katılımcı sayısını sınırlama hakkını saklı tutar. Böylesi bir durumda; katılımcılara, www.maratongordion.com sayfasından bilgi verilecektir.

1.6 Özel Kategori yarışlarının mevcut olduğu hallerde; Organizatör,  www.maratongordion.com zamanında duyurulacak şekilde, bir minimum ve maksimum katılımcı sayısı belirleme hakkını saklı tutar.

1.7 Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu sadece Organizatörün takdiriyle koşulacaktır. Organizatörün etkinlik ile bağlantılı bütün konularla ilişkili kararı nihaidir ve hiçbir yazışmaya girilmeyecektir.
2. KAYIT VE KATILIM
2.1 Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu 'na kaydolmak ve etkinlikle ilgili tüm bilgilere ulaşmak için www.gordionmaratonu.com adresine başvurulur. Kaydınızda bulunan irtibat bilgileri, gerekli güncellemeleri size bildirmek için kullanılacaktır.

2.2 Aşağıda bulunan veriler ,  www.maratongordion.com daki listelerde ve sonuçlarda yayınlanacaktır: Ad, soyad, uyruk, yaş grubu, kulüp/şirket bağlantısı (belirtilmişse). Etkinliklerin başlangıç listelerinin ve sonuçlarının yayınının zamanı ve yeri  www.maratongordion.com da duyurulacaktır.
2.3 Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu'na katılma hakkı kişiseldir ,yarış numaraları ve katılım hakları devredilemez.
2.4 Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu öncesi, herhangi bir anda, etkinlikten çekilebilir. Etkinlikten çekilmeye karar vermeniz halinde, mücbir sebebiniz olsa dahi, ücret geri ödenmeyecek ve etkinliğe giriş hakkınızı bir başkasına devretmeniz mümkün olmayacaktır.
 3. KAYIT ÜCRETİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ
 3.1 Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu'na katılım,  www.maratongordion.com adresinden, kredi kartı, banka kartı ve havale seçenekleriyle sağlanabilir. Ödemelerin içeriğinde tüm vergi ve harçlar bulunmaktadır. Ödeme yapıldıktan sonra, Kayıt tamamlanmış olacaktır. Kredi kartı, banka kartı ve havale seçeneği ile yapılan ödemeleriniz, yerel yazılı hukuka tabi olarak bağlayıcı, ertelenemez, takas edilemez, devredilemez, geri ödenemez olur. Organizatörün herhangi bir sebeple ya da sebepsiz olarak etkinliği iptal etmesi, tarihi, şehri, parkuru veya yarış km. lerini ya da konumunu değiştirmesi sebepleri ile etkinliğe katılamamanız durumunda, hiçbir sebeple Kayıt Ücreti geri ödenmez. Katılımcı; ödeme başarıyla yerine getirildikten sonra, Organizatör ile Katılımcı arasında kayıt tamamlanınca bu Katılım Şartlarını temel alan sözleşme ilişkisi doğrudan kurulur. Sözleşme şartlarını işbu katılım şartları oluşturur.
3.2 Organizatör, Kayıt Dönemi sırasında Kayıt Ücretini herhangi bir sebeple yerel olarak ayarlama ve değiştirme hakkını saklı tutar.
3.3 Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu'na katılan katılımcının hiçbir sebep ile, katılım için girilen yolculuk masrafları ve diğer masrafları karşılanmayacaktır. Organizatörün yapabileceği değişiklikler veya iptaller ile alakalı, ulaşım veya konaklama masraf, İptal ve değişiklik bedellerine karşın herhangi bir sorumluluğu olmayacak, şikâyet veya dava konusu yapılamayacaktır.
3.4 Kayıt ücretinin yegâne karşılığı Yarış Numarası, Çip ve Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu 'na Katılma Hakkıdır.
3.5 Yarışın birincisine ödül verip vermeme konusunda tek ve nihai karar organizatöründür. Ödül vermek isterse; ödülleri değiştirme, iptal etme ve/veya ödüllerin herhangi birini ya da hepsini, benzer değerde ödüllerle değiştirme hakkını saklı tutar. Ödül olarak nakit alternatifler sağlanmayacaktır ve ödüller devredilemez ve geri ödemesizdir. Organizatörün Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu ile bağlantılı bütün ödüllerle ilişkili kararı nihaidir.
3.6 Kazanan katılımcı, Organizatörün talimatları uyarınca ve Organizatör tarafından bildirim zamanında belirtilen süre ( yarışın bitim tarihinden sonraki ilk 15 gün )içinde ödülünü almazsa, ödülden feragat etmiş olacaktır ve Organizatör, bir alternatif galip belirleme hakkını saklı tutar.

 4. ORGANİZATÖRÜN KATILIM ŞARTLARINI DEĞİŞTİRME VE DİSKALİFİYE ETME HAKKI
 4.1 Organizatör Katılım Şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar ve bu değişiklikler  www.maratongordion.com 'da yayınlanacaktır.
4.2 Organizatör; kendisi dışındaki herhangi bir nedenle, Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu 'nun yapılmasının tehlikeli ya da sakıncalı olduğunu düşünürse; geçerli kanun ve düzenleyicileri göz önünde bulundurarak, sorumluluk ve yükümlülüğü olmaksızın, Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu 'nu iptal etme, değiştirme, doğmuş sözleşmeyi tek taraflı  feshetme, etkinliğin tarihi, başlangıç saati, parkuru ve mesafesi gibi ayrıntılarını ve/veya etkinlikle bağlantılı olarak sunulan imkânları değiştirme hakkını saklı tutar. Terör, halk ayaklanması, genel yas veya ciddi terör riskleri sebebi ile organizatör yarışı iptal edebilir veya tarih, güzergâh değiştirebilir.
4.3 Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu sırasında, Organizatör tamamen kendi takdiriyle, Katılımcıyı bu Katılım Şartlarına uymadığı için ya da geçerli olan hallerde; etkinlikte, etkinlik öncesinde ya da etkinlikle ilgili faaliyetlerdeki davranışlarının, herhangi bir noktada rahatsız edici  olması, bir kişiye, mala ya da Organizatörün itibarına zarar verebilecek nitelikte olması ya da zarar vermesi, sosyal medyada organizatörü veya organizasyonu suçlayıcı, rencide edici veya terör ile ilintili paylaşımda bulunması, giriş formlarında yanlış bilgiler vermesi, centilmenlik dışı davranışlarda bulunması, gayri resmi bir numara ya da yarış etiketiyle yarışması, başka bir kişiye atanmış ya da başka bir etkinliğin resmi numarası ya da yarış etiketiyle yarışması, resmi bir numarayı ya da yarış etiketini başka bir kişiye iletmesi, bu numara ya da etiketi başka bir kişiden edinme girişiminde bulunması, yarış sırasında etkinliğe kaydolmamış bir kişiye tavşan atletlik yaptırması ve sağlık, güvenlik sebepleri dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere; başka herhangi bir türde, yasa dışı ya da uygunsuz davranış nedeniyle diskalifiye etme ve çıkarma hakkını saklı tutar. Kazanan bir Katılımcının diskalifiye edilmesi halinde; ödül hakkı düşecek ve/veya ödül bağışlanacak ya da alternatif bir galibe verilecektir. Herhangi bir sebeple diskalifiye edilen Katılımcılara geri ödeme yapılmayacaktır. Bir etkinlikten diskalifiye edilmiş bireyler resmi sonuçlardan çıkarılacaktır.
 5. HAKLARIN VERİLMESİ
 5.1 Organizatör ya da yetki verebileceği üçüncü taraflar, etkinlikten ses kayıtlarını, video kayıtlarını ve fotoğrafları yakalama ve kullanma; isminizi, görüntünüzü, sesinizi, performansınızı ve biyografi malzemenizi herhangi bir amaç için (ticari, pazarlama, tanıtım, haber ya da başka türlü olsun) bütün ortamlarda, sonsuza kadar, yerel yazılı hukuka göre, kullanmak hakkına sahip olacaklardır.
5.2 Organizatör; Etkinlikle ilgili elinde bulunan tüm görsel ve işitsel doneleri, radyo, televizyon, sinemalar, etkinlikler, veri taşıyıcıları ya da herhangi bir ortamda ve dünya çapında kullanma, yayınlama, görüntüleme, gösterme, çoğaltma ve/veya halka sunma imkânına sahip olacaktır. Organizatör görsel ve işitsel donelerde tadilatlar yapma, aralar verme, kesimler yapma ya da başka değişiklikler yapma ve bu tadil edilmiş görsel ve işitsel doneleri kısıtlama olmadan kullanma hakkına sahip olacaktır. Organizatör; verilmiş hakları, herhangi bir üçüncü tarafa devretme iznine sahiptir. Etkinlikte bir Katılımcı olarak adınızın geçmeyebileceğini kabul edersiniz ve Etkinlikle ilişkili herhangi bir mecrada görünmenizden mali bir kazanç elde etmeyi beklemezsiniz. Mevcut Katılım Şartlarını kabul ederek, Organizatöre bu görsel ve işitsel doneleri, yukarıda ayrıntıları verilen koşullarda, kullanma hakkı verirsiniz. Bu kapsamlı hak atamasının yegâne karşılığı, Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu 'na katılma ve onu kazanma şansı yakalamak olacaktır.
5.3 Organizatörün (bağlı şirketleri ve ortakları dâhil) kayıt verilerinizi, yerel yazılı hukuk uyarınca, sınırlamalara tabi olarak, Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu ile ilişkili olarak tanıtım, ticaret ve/veya pazarlama amaçlarıyla kullanma izni olduğunu kabul edersiniz.
6. BİLGİLERİN TOPLANMASI VE VERİ KORUMA
6.1 Aşağıdaki “Kişisel Veriler” isminizle bağlantılı olarak tutulan bütün verileri tarif eder. Bu vesileyle Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu ile bağlantılı olarak girdiğiniz Kişisel Verilerin doğru ve güncel olduğunu onaylarsınız.
6.2 Organizatör dünya çapında çalıştığı için; kişisel bilgilerinizi, bütün ilgili veri koruma düzenlemelerine uygun olarak, ikamet ülkeniz dışındaki başka ülkelere aktarabilecektir. Kişisel Veriler sadece Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu ile bağlantılı amaçlar için, gerekli olan süre boyunca kullanılacaktır. Bu süre ödülleri dağıtmak ya da vergiyle ilişkili veya diğer yasal araştırmaları yerine getirmek için, Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu’nun tamamlanmasından sonraki bir süreyi de kapsamaktadır.
6.3 Kazanan katılımcılardan, Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu ile ilişkili makul promosyon faaliyetlerinde yer almaları istenecektir.
6.4 Organizatör ve yüklenicileri, sizinle Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu ile ilişkili olarak e-posta, telefon ya da başka yollarla irtibat kurabilir. Herhangi bir anda bu Kişisel Verilerin tamamen ya da kısmen değiştirilmesini ve/veya silinmesini isteme hakkınız vardır. Böyle bir durumda, Organizatör bu verilerin uygun olan en kısa sürede silinmesini temin edecektir.
6.5 Yarış startı verildikten sonra Gecikmeli katılımlar kabul edilmeyecektir. Çip, koşu göğüs numarasının Kayıp edilmesi halinde etkinlik katılımı imkânsız hale gelir böyle bir durumda gerçekleşmeyen katılımlar için organizatör sorumluluk kabul etmez, katılım bedeli iade edilmez.
6.6 Diskalifiye olursanız, Organizatörün bu durumu yayınlama yükümlülüğü yoktur.
6.7 Katılımcı tamamen kendi sorumluluğuyla Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu’na katılımıyla ilgili olarak, fiziksel kondisyonunu belirler ve Organizatör, Katılımcının herhangi bir tıbbi / sağlık sorunu için sorumlu tutulamaz.
6.8 Yarış kategorileri ile ilgili tüm seçimler katılımcının sorumluluğundadır ve Organizatörü bağlamaz. Bir katılımcının; Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu ile ilgili eylemleri yerine getirirken, kendini sakatlaması halinde, Organizatör sorumlu değildir. Organizatör; gerekli gördüğü hallerde, katılımcıyı bir sağlık kuruluşuna yönlendirebilir. Sağlık kuruluşunda size uygulanabilecek tıbbi bakımla ilgili olarak oluşabilecek tüm masraflar, Organizatörün sorumluluğunda değildir ve katılımcı tarafından karşılanır.
6.9 Kayıt Dönemi süresince, Organizatör yeni yarış parkurları ekleme, mevcut parkurlarda değişiklikler yapma ve parkurlarla ilgili yeni bilgiler açıklama hakkını saklı tutar. Organizatörün parkurlarla ilgili olarak sağladığı her türlü bilgi, özel olarak bilgi amacına hizmet eder ve Organizatör üzerinde bağlayıcı bir etkiye sahip değildir.
6.10 Organizatörün ve Yarış Personeli üyelerinin talimatlarına uymak zorunludur. Etkinliğin düzgün gidişatını rahatsız eden ya da Katılımcıların güvenliğini tehlikeye atan riayetsizlik olması halinde, Organizatör herhangi bir anda ilgili kişiyi Etkinlikten yasaklama ve/veya diskalifiye etmeye yetkilidir. Sağlık personeli; katılımcılarla ilgili karar verme tasarrufuna sahiptir. Katılımınızla birlikte; siz ve sizle ilgili tüm nedenler; hiçbir şekilde organizatörün sorumluluğu olarak kabul edilmeyecektir. Organizatörün, Yarış Personelinin ya da işbirliği ortaklarının, eğer yaralanırsanız; hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmeyeceklerini teyit edersiniz. Sizden kaynaklanan bir zarara uğraması halinde; Organizatörün, tüm yasal hakları saklı tutulacaktır.
6.11 Organizatör yarış ile alakalı km farklılıkları yaratabilir, koşunun mesafelerini ve bu şekilde nevini, koşunun temsil edildiği ilgili federasyonu değiştirebilir. Kendinizin ve diğer herkesin iyiliği için Organizatörün yarışma ve güvenlik kurallarına uymayı kabul edersiniz. Organizatör veya onun Yarış Personeli herhangi bir anda katılımınızı reddedebilir. Organizatör; kendisi dışındaki hiçbir sebepten dolayı, Katılım Şartları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi ya da geç yerine getirmesi halinden sorumlu tutulamayacaktır. Organizatör tamamen kendi takdiriyle, Etkinlik alanında park etme, depolama, kıyafet değiştirme ve/veya temizlik tesisleri sağlayabilir. Fakat bu tesislerin kullanımı, özel olarak Katılımcının sorumluluğundadır ve Organizatör bu tesislerin kullanımından doğan kayıp ya da zararlardan sorumlu olmayacaktır.
6.12 Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu ile ilgili tüm resmi prosedürler; sadece yapıldığı şehrin mahkemelerinin özel yetki alanına tabi olacaktır.
6.13 Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu ile ilgili tüm Resmi kurumlarda gelebilecek ek Lisans bedelleri ve/veya Sporcu Sigorta bedeli gibi ilave ücretler ödenmiş veya ödenecek kayıt bedeline dâhil değildir. Federasyon ve / veya ilgili resmi kurumların talep edeceği bedeller ilaveten ödenir. Organizatörün sorumluluğunda değildir ve katılımcı tarafından karşılanır.
6.14 Organizasyon Yapımcısının, yarış günü koşullarının güvensiz olduğuna karar vermesi halinde, yegane takdir yetkisine haiz olarak erteleme ya da iptal kararı vereceğini kabul ve taahhüt ederim. Organizasyonun, doğal afetler(rüzgar, ağır yağmur, yağmur, dolu, fırtına, hortum, deprem de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan), terör olayları, olağanüstü hal, yangın grev tehdidi ya da grev durumu, işgücü sıkıntıları, işlerin durdurulması, ayaklanma, savaş, kamu ayaklanması, sel, kaçınılmaz can kaybı, yarış güzergahı koşulları veya Organizasyon Yapımcısının kontrolünün ötesinde ya da yerel yönetimlerin talebiyle cereyan eden herhangi bir sebeple ertelenmesi ya da iptali durumunda, Organizasyon Yapımcısının, Organizasyonla bağlantılı katılım ücreti ve diğer masrafları geri iade etmeyeceğini kabul ediyorum. Toplam 6 ana madde ve alt maddeleri ile bir bütün olan, Uluslararası Gordion Polatlı Maratonu veya Koşusu'na Kayıt ve Katılım Şartlarını özgür iradem ile okudum. Yazım punto ölçülerinin ve yazım dilinin net ve anlaşılır olduğunu, Kayıt ve Katılım Şartlarında yer alan tüm detayları kabul ederek ve hiçbir maddeyi dava konusu etmeyeceğimi taahhüt ederek, yarışmaya katılıyorum.
  

Başvuru Tarihleri

1 Mart 2018 ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasındadır.

Yarış Tarihi

6 MAYIS 2018 PAZAR GÜNÜ Gordion Antik Kentinin bulunduğu alanda, Dünyadaki tek ahşap mezar olan Tümülüs’ün hemen yanından başlayacaktır.
Yarı Maraton Başlama Saati: 13.00
10K Koşusu Başlama Saati : 13.15
Bitiş Saati: 16.00

Kayıt Ücretleri

Nisan 2018  60 + 565
(5 TAF ZORUNLU SİGORTA BEDELİDİR.)

Kayıt Değişikliği

Kayıt değişikliği talep eden Katılımcılar info@maratongordion.com adresine değişiklik taleplerini iletmeleri gerekmekte. Kayıt değişikliği 15.03.2018 tarihine kadar sadece E-Mail yoluyla yapılmaktadır. Bu tarihten sonra gelen değişiklik talepleri 10.-TL  ücret karşılığında işleme alınacaktır. En son kayıt değişiklik tarihi 15.04.2018'dir.

Kayıt İptali

Herhangi bir sebeple maratona katılmama durumunda kayıt bedeli iade edilmemektedir ve kayıt başkasına devredilememektedir, isim değişikliği yapılamamaktadır.

Yaş Sınırı

5 Mayıs 2000 ve öncesi doğumlu, yeterli sağlık koşullarına sahip, erkek ve kadın koşucular Yarı Maratona katılabilir.
10 Km koşusuna 5 Mayıs 2002 ve öncesi doğumlu, yeterli sağlık koşullarına sahip, erkek ve kadın koşucular katılabilir.
Minikler koşusu 10 yaş ve altı çocuklar için düzenlenmektedir.

Mesuliyet Ve Sigorta

Yarışa katılımda mesuliyet katılımcılara aittir. Organizatör firma, Yarışı gerçekleştiren kuruluş ve Polatlı Şehri her türlü mesuliyetten muaftır. Buna kazalar, çalınan kıyafet ya da başka araç / gereçler de dâhildir. Spor alanında tıbbi kontrol özellikle tavsiye edilmektedir. Katılım belgelerinin ulaşmasıyla tüm katılımcılar, kendilerinin ve ekip arkadaşlarının koşuya katılmalarında herhangi bir sağlık engelinin bulunmadığını kabul ederler.

Sınıflandırma

SINIFLANDIRMA:

21 K ve 10 K yarışları için geçerlidir.
YAŞ GRUPLARI:
18 / 34 (dahil) yaş grubu:
21 K yarışının 1.2.3. kadın koşucuları ve erkek koşucuları sınıflandırılacaktır.
10 K yarışının 1.2.3. kadın koşucuları ve erkek koşucuları sınıflandırılacaktır.

35 / 44 (dahil) yaş grubu:
21 K yarışının 1.2.3. kadın koşucuları ve erkek koşucuları sınıflandırılacaktır.
10 K yarışının 1.2.3. kadın koşucuları ve erkek koşucuları sınıflandırılacaktır.

45 / 54 (dahil) yaş grubu:
21 K yarışının 1.2.3. kadın koşucuları ve erkek koşucuları sınıflandırılacaktır.
10 K yarışının 1.2.3. kadın koşucuları ve erkek koşucuları sınıflandırılacaktır.

55 / 64 (dahil) yaş grubu:
21 K yarışının 1.2.3. kadın koşucuları ve erkek koşucuları sınıflandırılacaktır.
10 K yarışının 1.2.3. kadın koşucuları ve erkek koşucuları sınıflandırılacaktır.

65 / üzeri yaş grubu:
21 K yarışının 1.2.3. kadın koşucuları ve erkek koşucuları sınıflandırılacaktır.
10 K yarışının 1.2.3. kadın koşucuları ve erkek koşucuları sınıflandırılacaktır.

Yarış Kuralları

Uluslararası Gordion Polatlı Maraton'u "IAAF’’ kuralları çerçevesinde gerçekleşecektir. Yarış ve Güzergâh Kontrolü Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından ve güzergâhta/bitiş noktasında yer alan Resmi Hakemler ve Tasnif ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar yarış kitlerini teslim alabilmek için kimlik ibraz etmek ve feragatnameyi imzalamak zorundadır. Her katılımcı kendi kitini şahsen teslim almak zorundadır. Başka birisi başkasına ait kiti teslim alamaz. 

Numara ve Çanta Dağıtımı Koşu öncesi Cumartesi ve Pazar günü gerçekleşecektir. Katılımcılara göğüs numarası ile çanta ve ölçüm çipi verilmektedir. Göğüs Numarası bir başkasına devredilemez. Resmi yarışmacı numarasının değiştirilmesi diskalifiye nedenidir.

Yarış sabahı göğüs numarası ya da çip teslimi saat 10.30 a kadar yapılacaktır.

Göğüs numaraları renkleri: 
 
Siyah =Yarı Maraton, 
Sarı  =10 Km 


Göğüs numarası kontrolü güzergâhta ve bitiş noktasında Resmi Hakemler tarafından yapılacaktır.
Ölçüm Çipi 05.05.2018 ve 06.05.2018  tarihinde düzenlenecek olan Makarna Partisinde katılımcılara göğüs numarası ve çanta ile aynı numarada olan bir adet ölçüm çipi verilir. Çipi olmayan yarışmacının derecesi ölçülemez.

Diskalifikasyon

Göğüs numarası ve çipin başkalarına devredilmesi, yarış güzergahından çıkılması, güzergahın değiştirilmesi veya yarışmacı numarasının değiştirilmesi diskalifiye nedenleridir.

Güzergâh Hizmetleri

Toplam 10 ihtiyaç noktasının bulunacağı güzergâhta her 2,5.km'de bir  ihtiyaç noktaları olacaktır. Koşu güzergâhında tıbbi hizmet sağlanacaktır. Güzergâhta seyyar tuvaletler bulunacaktır

Bitiş Noktası Hizmetleri

Meyve, içecek, tuvalet, masaj, giyinme kabinleri ve Gordion Koşu çantaları teslim alma hizmetleri bitiş noktasında sağlanacaktır. Tıbbi hizmet sağlanacaktır. Ödül töreni yapılacaktır.

Tasnif

- Tek kullanımlık Chiplerle zaman ölçümü yapılacaktır.
- Katılımcıların kendilerine ait chip kullanılamaz. Cip Göğüs Numaralarının üzerinde olacaktır. Aksi taktirde tasnif mümkün olamayacaktır. Geçerli bir tasnif gerçekleitirilebilmesi için koşucuların başlangıç noktası, dönüş noktası ve bitiş noktasında bulunan halılar üzerinden geçmeleri gerekmektedir.
- Göğüs numaraları buruşturulmamalı, katlanmamalı ve belirlenmiş noktalrdan çengelli iğne ile göğüs noktasından tutturulmalıdır.
- Göğüs numaraları bir başka koşcu ile değiştirilemez ve devredilemez.
·         Madalya
·         T-Shirt
·         Maraton Çantası
·         Makarna Partisi
·         Internet'ten indirilmek üzere katılım Sertifikası
·         Koşu güzergâhında ihtiyaç noktaları (sünger, meyve, su ve sporcu içecekleri)
·         Güzergâh boyunca ve bitiş noktasında sağlık hizmetleri
·         Tek kullanımlık çiplerle tasnif
·         Bitiş noktasında meyve ve içecek

Kıyafet Çanta Muhafaza

Start öncesi  : Kıyafet çantaları başlangıç noktasında Çanta Teslim Alanında teslim alınacaktır.
Koşu Sonrası: Kıyafet çantaları göğüs numaraları karşılığında bitiş noktasında Çanta Teslim Alanında içerisinde teslim edilecektir.
Önemli: Sadece Resmi Gordion Koşu çantaları teslim alınacaktır.

Kaybolan eşyalardan organizatör sorumlu değildir.

Sağlıkla İlgili Öneriler

Yarış öncesi muayene olunuz. Solunum yolları ve kalp hastalıkları olanlar, maratona katılmamalıdırlar.Yarışa uykunuzu almış ve dinlenmiş bir şekilde katılmalısınız. Yarış sabahı kahvaltınızı erken yaparak, alkollü ve gazlı içeceklerden kaçınınız.Spor ayakkabınızı mutlaka çorapla giyiniz. Ayak parmaklarınıza süreceğiniz krem, yarış sonrasında oluşabilecek yaraları önleyecektir.Yarış esnasında oluşan sağlık sorunlarında yarışı terk ederek, sağlık görevlilerinden yardım isteyiniz.Yeterli antrenman, kondisyon ve sağlık, başarılı bir koşu için şarttır. Bu konudaki mesuliyet katılımcıların kendilerine aittir.


6 Nisan 2018 Cuma

ANKARA YARI MARATONU YAKLAŞIYOR

 Aşağıdaki bilgilerin tümü;
http://ankarayarimaratonu.com/
sitesinden alınmıştır:

GENEL KONULAR :
1.      Yarışma Türkiye Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
2.      Yarışma kulüplü, ferdi ve yabancı uyruklu sporculara açık olacaktır.
3.      Yabancı uyruklu sporcular pasaportlarını ibraz etmek koşuluyla yarışmalara kayıt yaptırabilirler.
4.      Yabancı sporcular Yarı Maraton ve 10K için belirlenen baraj derecelerini aşmaları halinde maddi ödülden faydalanabilirler.
o    Yarı Maraton Erkekler Baraj Derecesi : 1:00:00
o    Yarı Maraton Kadınlar Baraj Derecesi : 1:05:00
o    10K Erkekler Baraj Derecesi : 00:30:00
o    10K Kadınlar Baraj Derecesi : 00:33:00
5.      Yarışma sırasında sporcuların yanında hiçbir özel aracın seyrine izin verilmeyecektir. Parkurda sadece görevli araçlar seyredebilecektir.
6.      Yarışma ile ilgili gerekli sağlık ve güvenlik hizmetleri, yarışma parkurunun hazırlanması ve göğüs numaraları yarışmayı düzenleyen Ankara Dekatlon Spor Kulübü Derneği tarafından sağlanacaktır.
7.      Ankara Atletizm İl Temsilciliği yarışmaların bitiminde yarışma sonuçlarını yazılı ve diskete kayıtlı olarak hakem çizelgeleri ile birlikte Teknik Delege'ye teslim edecektir.
8.      Yarı Maraton saat 10:00'da, 10 Km Koşusu saat 10:15'da başlayacaktır.
9.      Katılım sayısına göre soyunma için yeteri kadar alan temin edilecektir. Tüm organizasyon Ankara Dekatlon Spor Kulübü Derneği'ne ait olup, teknik konular Türkiye Atletizm Federasyonu ve Ankara Atletizm İl Temsilciliği denetimindedir.
10.     Göğüs numaraları ve çipler 21 Nisan 2018 tarihinde saat 10:00 - 18:00 saatleri arası 19 Mayıs Spor Kompleksi Yüzme Havuzunun altında bulunan GHSİM Lokalinden dağıtılmaya başlanacaktır. Dağıtım esnasında kimlik ibrazı zorunludur, başkası adına çip ve göğüs numarası teslimi yapılmayacaktır.
11.     21 Nisan 2018 tarihinde çipini teslim almayanlara yarışma günü çip teslimi yapılmayacak ve yarışmaya alınmayacaklardır.
12.     Çip eklenmiş olarak verilen göğüs numaraları değiştirilmeksizin ve iyi görülecek şekilde koşu formasının ön tarafında, göğüs hizasında taşınmak zorundadır ve başka kişilere verilemez.
13.     Göğüs numaralarının değiştirilmesi, katlanması, görünmez veya tanınmaz hale getirilmesi diskalifiye nedenidir.
14.     Sonuçlar internet üzerinden yayınlanacaktır.
15.     Yarışmaya lisansı 2018 vizeli olanlar, eğer vizesi yoksa sağlık raporu olanlar, sağlık raporu da yoksa taahhütname imzalayan sporcular kayıt yaptırabilir. Katılımcılar çip dağıtımı esnasında "Taahhütname" imzalayacaklardır.
16.     Yarışmalar TRT tarafında bulunan büyük otopark alanından başlayacak ve aynı yerde son bulacaktır. Yarı Maraton iki tur ve 10 Km koşusu ise tek tur olarak yapılacaktır.
17.     Yarışmaya katılan sporcular kayıt sayfasında bulunan aşağıdaki beyanı okumuş ve kabul etmiş sayılacaklardır.
18.     Yukarıda yazısı olan ben, kendi adıma ve varislerim, yöneticilerim, şahsi ve hukuki temsilcilerim adına, 22 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan “Ankara Yarı Maratonu ve 10K Koşusu” öncesi ve sonrasında, aktiviteler esnasında başıma gelebilecek herhangi bir sakatlık, kaza, hasar ve ölüm durumlarında organizatörlerin, organizasyonda görevli kişilerin, organizasyon temsilcilerinin sorumlu tutulmayacağını, her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu; bu koşuya katılmam için tıbbi bakımdan hiçbir engelinin olmadığını bu koşu için fiziksel olarak yeterli olduğumu ve ayrıca şahsıma ait 22 Nisan 2018 tarihinde “Ankara Yarı Maratonu ve 10K Koşusu” nda çekilmiş her türlü fotoğraf ve film kaydının, reklam dahil tüm yasal amaçlı kullanımlarına izin veriyorum. Organizasyona katılmak için kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple organizasyona katılmadığım taktirde bu kayıtta elde ettiğim haklarımı talep etmeyeceğimi beyan ediyorum.
19.     Ankara Yarı Maratonu ve 10K Koşusu” esnasında mesuliyet tamamen katılımcılara aittir. Katılımcılar kayıt anında muvafakatname dolduracaklardır.
DİSKALİFİYE :
Göğüs numarası başkalarına devredilemez. Yarış güzergahından çıkılması, güzergahın değiştirilmesi ve göğüs numarasının başkalarına devredilmesi diskalifiye olunmasına sebep olur. Parkur üzerinde bulunan kontrol noktalarından geçmeyen sporcular diskalifiye edilir.
KİŞİSEL EŞYALAR :
Katılımcıların para, saat ve diğer değerli eşyalarını yanlarında getirmemeleri önerilir. Kayıp olan değerli eşyalardan organizasyon komitesi sorumlu değildir. Organizasyon komitesi, tüm katılımcıları kayıt formunda yer alan beyanı okumuş ve kabul etmiş sayar.
ULAŞIM :

Sporcular, ve yarışmada görevli hakemler 19 Mayıs Kompleksi içinde bulunan Yüzme Havuzunun önünden kaldırılacak servisler ile yarışma alanına götürülecektir. Servisler saat 08:00'de hareket edecektir.
 KAYITLAR :
1.      Yarışmaya katılacak tüm sporcular kayıtlarını 01 Ocak 2018 tarihinden başlayarak 20 Nisan 2018 tarihinde saat 15:00'e kadar, 50 TL kayıt ücretini ödeme şartıyla www.ankarayarimaratonu.com adresinden online olarak yapacaklardır. Belirtilen tarihler dışında ve yarışma günü kesinlikle kayıt yapılmayacaktır.
2.      Kayıt bedeli ödenmiş kayıtların iptal edilmesi halinde veya herhangi bir sebeple yarışmaya katıl(a)mama durumunda kayıt bedeli iade edilmeyecektir. Eksik ya da hatalı bilgi verenlerin tüm sorumluluğu kendilerine ait olacaktır.
3.      Göğüs numarası ve çip dağıtımı esnasında yarışmacılar kimlik fotokopilerini ve banka dekontlarını organizasyon komitesine vermek zorundadırlar.
4.      22 Nisan 2018 Pazar günü kesinlikle göğüs numarası ve çip verilmeyecek, kayıt yapılmayacak ve göğüs numarası ve çip’i olmayan sporcular yarışmaya alınmayacaktır.
TEKNİK KONULAR :
1.      Yarışma 21 Km (21.097,5 metre) ve 10 Km (10.600 metre) olup, yarışmacılar kayıt yaptırdıkları mesafeyi koşacaktır. Yarışma esnasında değişiklik talebinde bulunamazlar ve kayıt oldukları mesafede koşmazlarsa diskalifiye edilirler.
2.      IAAF Kuralı 165.24 (e) gereği, varış sıralaması brüt zamana göre yapılır. Net zaman sadece bilgi içindir ve resmi derece olarak kabul edilmez.
3.      Tasnifler ferdi ve yaş gruplarına göre yapılacaktır.
4.      Yarışma süresi 2 saat 30 dakika (150 dakika) olup; bu sürenin üzerine çıkan sporcuların görevli araçlarla parkuru terketmeleri sağlanacaktır. Bu süreden (150 dakikadan) sonra yarışı bitiren, parkurda koşan sporcuların dereceleri dikkate alınmayacak, bu sporcular sıralamada yer alamayacaktır. Bu süreden sonra yetkililerin uyarılarını dikkate almayarak parkuru terk etmeyen sporcuların tüm sorumluluğu kendilerine aittir. Herhangi bir kaza ve olumsuz durumdan organizasyon komitesi sorumlu değildir.
5.      Ödül töreni saat 13:00'da varış yerinde yapılacaktır.
SU İSTASYONLARI :
      Su istasyonları : 1, 3, 5, 10 km' lerde.
YAŞ KATEGORİLERİ :
1.      Genel Sıralama
2.      Masterler
21 KM İÇİN MASTER SPORCULARIN YAŞ KATEGORİLERİ:
1.      Master Bayan 35-39 yaş Master Erkek 35-39 yaş
2.      Master Bayan 40-44 yaş Master Erkek 40-44 yaş
3.      Master Bayan 45-49 yaş Master Erkek 45-49 yaş
4.      Master Bayan 50-54 yaş Master Erkek 50-54 yaş
5.      Master Bayan 55-59 yaş Master Erkek 55-59 yaş
6.      Master Bayan 60 yaş ve üzeri Master Erkek 60-64 yaş
7.      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Master Erkek 65-69 yaş
8.      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Master Erkek 70 yaş ve üzeri
10 KM İÇİN MASTER SPORCULARIN YAŞ KATEGORİLERİ:
1.      Master Bayan 35-39 yaş Master Erkek 35-39 yaş
2.      Master Bayan 40-44 yaş Master Erkek 40-44 yaş
3.      Master Bayan 45-49 yaş Master Erkek 45-49 yaş
4.      Master Bayan 50-54 yaş Master Erkek 50-54 yaş
5.      Master Bayan 55-59 yaş Master Erkek 55-59 yaş
6.      Master Bayan 60 yaş ve üzeri Master Erkek 60-64 yaş
7.      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Master Erkek 65-69 yaş
8.      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Master Erkek 70 yaş ve üzeri
 MALİ KONULAR:
1.      Dereceye giren sporcuların para ödülleri Ankara Dekatlon Spor Kulübü Derneği tarafından sporcuların kayıt esnasında beyan ettikleri IBAN numaralarına yatırılacaktır.
2.      Tüm sporcuların kayıt anında kendi adına açılmış Banka Hesap Numarası, Banka Şube Adı ve IBAN numaralarını ibraz etmeleri zorunludur.
3.      Yarışmaya katılan tüm sporculara anı madalyası verilecektir.
4.      Genel klasmanda ve yaş kategorilerinde ilk üçe giren bayan ve erkek sporculara kupa ve madalya verilecektir.
5.      Bir sporcu hem genel sıralamada hem de kendi yaş grubunda ödül almaya hak kazanmışsa, iki kategori arasından yüksek olan kategorinin ödülünü alır. Kaydırma işlemi yapılmaz.
MAKARNA PARTİSİ:
21 Nisan 2018 günü saat 16:00'da yarışmacıların katılımıyla 19 Mayıs Spor Kompleksi içinde bulunan GHSİM Lokalinde makarna partisi düzenlenecektir.